بزرگترين تكليف الهي

16ام مرداد, 1397

مهمترين و بزرگترين تكليف الهي نيكي به پدر و مادر است.(ميزان الحكمة/ج 10/ص 709)

گاهی یک تلنگر کافی است!!!

16ام مرداد, 1397

فرقی نمی کند یک چاله آب باشی یا دریا! مهم این است که زلال باشی ! اگر زلال باشی آسمان در تو می افتد!!

کتک زدن زنان

16ام مرداد, 1397

چرا در قران کلمه « وضربوهن»در سوره نساء آيه 34 براي زنان استفاده شده؟

در خصوص اين آيه دو تفسير متفاوت وجود دارد که هريک به صورت مستقل بيان مي شود. در يک تفسير کلمه «ضرب» به معناي زدن آمده و در تفسير ديگر به معناي دوري جستن بيان شده است.
بنابر برخي تفسيرها از آيه ، تنبيه زن توسط شوهر روا است اما برخي از قرآن پژوهان و مفسران، اين برداشت را نپذيرفته اند. در پاسخ ، هر دو نظريه و برداشت به همراه دليل هاي آنان آمده ، معناي مورد قبولشان گزارش شده است.

ادامه »

نظر شما چيست؟

9ام مرداد, 1397

بسياري از مشكلات دنيا حل مي شود اگر رو در روي همديگر حرف بزنيم نه پشت سرهم

انفاق كن تا روزي ات افزون گردد

9ام مرداد, 1397

                    هركس روزي او تنگ شده باشد بايد از آنچه خدا به او داده انفاق نمايد.(طلاق/7)

رضايت حق در راضي شدن مردم.................

9ام مرداد, 1397

در محضر علم......

9ام مرداد, 1397

لحظه‌ای از فراگیری علوم غفلت نکنید! هیچ گاه بی‌طهارت نباشید. همیشه نمازتان اول وقت و با جماعت باشد. درس را طوری بخوانید که بعد بتوانید تدریس کنید، نه برای اینکه نمره بگیرید.

ادامه »


 
آموزش طراحی سریع بروشور